Đêm hoan lạc - Phần 6 (Hết)

Bỗng không có gì báo trước, một bóng đen khổng lồ phủ phục ngay lên lưng Yến. Nếu như cậu bé Nam mới chơi kiểu động vật kiểu “nửa mùa”, tức là đứng dưới đất mà thọc, thì nhân vật mới này mới đúng là chơi kiểu động vật thực thụ, hay nói là kiểu “dã thú” thì đúng hơn.