Chị họ - Phần 8

– Con biết rồi mà bố mẹ yên tâm.

Bố mẹ tôi vừa ra khỏi cửa thì ba cô chị của tôi đã reo lên:

– Sướng quá, thế là từ nay chị em mình được địt nhau thoải mái vô tư rồi, gần một tháng đấy chứ ít gì.

– Thôi thôi e chịu chứ địt 3 cái lồn một ngày chịu sao thấu.

Xem thêm: Phần 1 –  Phần 2 –  Phần 3 –  Phần 4 –  Phần 5 –  Phần 6 –  Phần 7 –  Phần 8 –  Phần 9 –  Phần 10 –  Phần 11 –  Phần 12 –  Phần 13 –  Phần 14 –  Phần 15 –  Phần 16 (Hết)